Pressinformation och nyheter

Detta elavtal var bäst under vintern

February 13, 2015 10:31

Energimarknadsinspektionen rapporterar om låg elanvändning under fjolåret, vilket innebär att elkonsumenter med rörligt elprisavtal var elmarknadens vinnare.

Fjolåret visar på att den totala användningen av el vid överföring var 135 TWh år, vilket är den lägsta elanvändningen under 2000-talet. Den rekordlåga siffran innebär att elkonsumenter med rörligt elprisavtal var elmarknadens vinnare. Även om prisskillnaden mellan avtalen inte tycks vara stor varje månad kan det på lång sikt innebära större besparingar.

- Sett över tid har ett rörligt elprisavtal visat sig vara billigare än ett fastprisavtal, så för en villaägare med rörligt elpris kan det handla om en besparing på 1000 kr varje år. Om du dock känner dig tryggare med att få en fast kostnad varje månad är ett fastprisavtal att föredra, säger Kim Steen, elrådgivare på Baraspara.

Den låga elanvändningen 2014 kan förklaras med att året var märkbart varmare än tidigare år. I Sverige baseras det rörliga elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pools elspotpris, som varierar beroende på utbud och efterfrågan. Elpriset skiljer sig därefter beroende på elförbrukning, elprisområde och elleverantör. Att hitta ett prisvärt elavtal kan därför upplevas som svårt för många.

- Ett tips till vilsna elkonsumenter är att granska samtliga poster av elavtalet. Många elbolag använder sig idag av kampanjpriser så att ett pris kan ibland se bättre ut än vad det egentligen är, säger Kim Steen.

På Baraspara har intresset för rörligt elavtal varit fortsatt högt bland medlemmar.

För vidare information, vänligen kontakta:

Sara Rehioui, kommunikatör, Baraspara

E-post: sara.rehioui@baraspara.se

Tel: 076- 234 15 03