Pressinformation och nyheter

Flytt av energiskatt kan få dig att tro att elen blivit billigare

December 17, 2017 10:45

Från och med 1 januari 2018 kommer din elhandelsfaktura att bli lägre, då kostnaden för energiskatten flyttas från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura. Beslutet fattades av riksdagen 2016 och anledningen är att den tidigare avregleringen av elmarknaden inneburit att elhandelsföretagen haft svårt att kontrollera och följa sina kunder när de ska redovisa elskatten. De har varit hänvisade till uppgifter från elnätsföretagen. För att göra allt smidigare läggs nu skatten på elnätsföretagen istället. Ett annat skäl är att regeringen vill ha kontroll över att den som använder el också betalar skatt. Det öppnar för utländska aktörer att agera på den svenska el-marknaden utan att det blir skattebortfall för staten.

För dig som kund kommer den här regleringen inte innebära några förändringar i kostnader, men det kan vara värt att känna till, så att man inte förleds att tro att elen blivit billigare efter årsskiftet.

Sumer har tidigare skrivit om problematiken kring uppdelningen i två separata elavtal, elhandelsavtalet och elnätsavtalet. På elnätsavtalet har du ingen som helst möjlighet att påverka priset genom att byta leverantör. Du får det elbolag som äger rätten till ditt elnät.