Pressinformation och nyheter

Baraspara vann på flera punkter i Marknadsdomstolen - KO får betala del av Barasparas rättegångskostnad

June 04, 2016 16:08

Domen från Marknadsdomstolen mot det tidigare Baraspara berör i huvudsak verksamheten mellan åren 2011-2013. Företaget var nystartat med en innovativ konsumenttjänst som med hjälp av it-teknik och att samla många medlemmar gör konsumenter till professionella köpare av hushållstjänster som exempelvis el. Baraspara växte till 100 000-tals medlemmar väldigt snabbt men fick också en del anmälningar från konsumenter till Konsumentverket. I en bra och konstruktiv dialog med Konsumentverket vidareutvecklades och korrigerades kommunikationen redan 2013. Konsumentombudsmannen valde ändå att gå vidare till Marknadsdomstolen för att få telefonförsäljning till mobil och en ny affärsmodell prövad.

Marknadsdomstolen har i sin bedömning gett båda parterna rätt på olika punkter. Marknadsdomstolen konstaterar att informationen till konsumenter fram till 2013 var otydlig, men att både den skriftliga och muntliga informationen om tjänstens huvudsakliga egenskaper som Baraspara använt efter 2013/14 är tydlig och i linje med marknadsföringslagen, distanshandelslagen och god marknadsföringssed. 

Baraspara har under alla år följt riktlinjerna som gäller för NIX-registret. Vid enstaka tillfällen har ändå NIX-registrerade konsumenter kontaktats, vilket är överträdelser enligt marknadsföringslagen.

Med denna utgång i tvisten, där bägge sidor står som vinnare i olika frågor, ger Marknadsdomstolen Baraspara rätt till ersättning från Konsumentombudsmannen för en del av rättegångskostnaderna. Marknadsdomstolen anser att Konsumentombudsmannens processföring gjort att processen tagit onödigt lång tid och i viss mån varit obefogad efter 2014.

Mycket har hänt med företaget Baraspara under de senaste åren. Ny VD och nya människor har kommit in, och när Smartbudget och Baraspara gick ihop bytte företaget namn till det internationella varumärket Sumer, fler tjänster har lanserats och tillväxten har fortsatt.

Vi är glada att den utdragna processen nu är avslutad och att vi fått en bekräftelse på att verksamheten under de senaste åren håller kvalitet och självklart följer lagar och god marknadsföringssed. Vår målsättning är naturligtvis att ha riktigt nöjda medlemmar. Vi tar med oss de erfarenheter vi fått i den här processen och fortsätter helhjärtat att vidareutveckla och förbättra våra tjänster.

BLI EN SUMER

Eller ring oss på 08-511 04 730