Sumer Personförsäkring

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj

Med Sumer Personförsäkring har vi gjort som vi alltid gör i våra förhandlingar. Vi erbjuder den bästa leverantören hundratusentals sumermedlemmar, mot att vi får bättre priser och enkla och lättförståeliga paketlösningar. Sumer Personförsäkring är inget undantag.


Varför personförsäkring?

I Sverige har vi ett visst skydd genom socialförsäkringen, men ersättningen därifrån räcker oftast inte för att ge samma levnadsstandard om du eller någon annan familjemedlem skulle drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller avlida. För att man ska ha ett riktigt bra försäkringsskydd behövs egna kompletteringar. Sumer Personförsäkring tar inte bort smärtan i din förlust eller i din sjukdom, men den förbättrar din ekonomiska situation så att du inte ska behöva flytta eller på annat sätt ändra på din livsstil. Vi erbjuder olika försäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.


Singel

Som ensamstående kan det vara extra tufft ekonomiskt om du blir långvarigt sjuk eller allvarligt skadad. Med Sumers singelpaket förbättrar du din ekonomi om det värsta inträffar.

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
REGISTRERA

Sambo/gift utan barn

I Sambopaketet ingår utöver en sjuk- och olycksfallsförsäkring också en livförsäkring som tillfaller din livspartner om du skulle avlida.

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Livförsäkring
REGISTRERA

Familj med barn

I familjepaketet har vi förutom en sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring lagt till en barnolycksfallsförsäkring. Försäkringen för ditt barn gäller dygnet runt och är utan självrisk.

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Livförsäkring
 • Barnolycksfallsförsäkring
REGISTRERA

Allvarlig sjukdom

Med tillägget Allvarlig Sjukdom får du ekonomiskt stöd i form av ett skattefritt engångsbelopp om du behöver hjärt-kärl kirurgi eller blir sjuk i cancer, multipel skleros, hjärtinfarkt eller stroke.

Prislista Sumer Personförsäkring


Paket 16-39 år 40-54 år 55-67 år
Singel
Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring*
Pris per månad Ersättningsnivå per person
Bas 78 kr 91 kr 131 kr Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
800 000 kr
1 400 kr/48 mån
Plus 139 kr 164 kr 245 kr Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
1 600 000 kr
2 800 kr/48 mån
Sambo/gift utan barn*
Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring**
Livförsäkring
Pris per person och månad Ersättningsnivå per person
Bas 109 kr 158 kr 234 kr Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring
800 000 kr
1 400 kr/48 mån
400 000 kr
Plus 263 kr 432 kr 657 kr Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring
1 600 000 kr
2 800 kr/48 mån
1 600 000 kr
Familj med barn*
Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring**
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring barn

Premien för familjepaketen innehåller barnolycksfallsförsäkring för ett barn. VIll du teckna fler än ett barn, se priser nedan.***
Pris för en vuxen och ett barn per månad Ersättningsnivå per person
Bas 153 kr 202 kr 278 kr Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring barn
800 000 kr
1 400 kr/48 mån
400 000 kr
800 000 kr
Plus 335 kr 504 kr 729 kr Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring barn
1 600 000 kr
2 800 kr/48 mån
1 600 000 kr
1 600 000 kr

* Observera att du inte kan teckna en försäkring åt din make/maka eller sambo. Om du vill att din make/maka eller sambo också ska ta del av sambo eller familjepaketet måste den personen fylla i en egen ansökningsblankett. Om familjen endast består av ett barn tecknar den andra föräldern ett ”Sambo/gift utan barn” paket för att undvika att betala för flera barn.

** Kan ej nytecknas från 60 år.

*** Om flera barn anges under ”medförsäkrad barn” blir premien för varje ytterligare barn:

Barnolycksfallsförsäkring 800 000 kr - 44 kr,

Barnolycksfallsförsäkring 1 600 000 kr - 72 kr

Exempel hur Livförsäkring fungerar

Ingår i: Sambo och Barnfamilj

Johanna, 37 år bor tillsammans med sin man Sven, två barn och en hund i ett radhus utanför Göteborg. Där har de bott i tio år.

En dag förändras deras liv när Sven hastigt går bort.

Tidigare hade deras gemensamma ekonomi gjort det möjligt att bo i radhuset och även åka på semester någon gång per år. Efter att Sven avlidit oroar sig Johanna för hur de ska klara av att behålla sin levnadsstandard och framförallt bo kvar i radhuset.

En ekonomisk lindring efter Svens bortgång var att han hade en grupplivförsäkring på 1 600 000 kr. De pengar som utbetalades från försäkringarna efter Svens bortgång gjorde att Johanna och barnen kunde bo kvar i radhuset och också spara lite för framtida semestrar.

 • En livförsäkring underlättar ekonomiskt för dina efterlevande.
 • Du kan välja mellan två olika försäkringsbelopp: 400 000 kr (bas) eller 1 600 000 kr (plus).
 • Försäkringsbeloppet betalas ut till insatt förmånstagare som ett engångsbelopp.
 • Du väljer vem som ska få pengarna genom ett förmånstagarförordnande.
 • Ersättningen är skattefri.

Läs Sumer personförsäkringars produktblad hur de olika försäkringarna Olycksfallsförsäkring, Sjukförsäkring, Livförsäkring och Barnolycksfallsförsäkring fungerar

Vanliga frågor & svar


Var hittar jag förköpsinformationen och villkoren för min försäkring?

Förköpsinformation och villkor hittar du på www.sumer.se/forsakring

Gäller Sumer Personförsäkring utomlands?

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen för både vuxna och barn gäller maximalt tolv månader i ett annat land. Livförsäkringen gäller oberoende av hur länge du befinner dig utomlands.

Hur länge kan mitt barn behålla sin barnolycksfallsförsäkring?

Till och med 25 års ålder.

Till vilken ålder gäller Sumer Personförsäkring?

Till och med 67 års ålder.

Vilket olycksfallsskydd har mitt barn från samhället?

Det kan skilja sig från kommun till kommun, men vanligtvis har barn en begränsad försäkring som gäller under skoltid och när de tar sig till och från skolan.

Har jag en olycksfallsförsäkring genom samhället?

Nej, däremot erbjuds du vård av samhället i samband med olycksfallet.

Artiklar

För dig som vill läsa mer


Sumer Personförsäkring en succé

1700 försäkringar har tecknats på bara två månader.

Läs mer

​Nyhet! Sumer Personförsäkring

Nu lanserar Sumer försäkringar, och vi inleder med en riktigt attraktiv personförsäkring.

Läs mer