Jämför Viggafors Kraft AB

Viggafors Kraft AB ligger på plats 57 bland alla elbolag med ett snitt på 3.2 i betyg och har 0 kommentarer från besökare. Elbolagets svaghet är dess kundprocesser, styrkan dess avgifter. Baserat på 4 betyg.

Betygsätt Viggafors Kraft AB, nu

Se alla bolags betyg

Sammanvägda Betyg

Loading...

De genomsnittliga betygen inom ovanstående områden är baserade på samtliga lämnade betyg, där 1 är sämst och 5 är bäst.

Kommentarer

Grundinformation om Viggafors Kraft AB

Kontaktinformation

Viggafors Kraft AB
Org. Nr: 5565270914
Elpriser: Aktuella elpriser
Hemsida: /elbolag/Viggafors-Kraft
Telefon: 056020366
Epost:
Åfallberg 2, 68597 ÖSTMARK

Tillbaka till alla bolag

Dela ditt betyg med dina vänner

Tillbaka till alla bolag

Användarvillkor för jämförelsen

Vi kan inte garantera att informationen om elbolagen och deras elavtal alltid stämmer och är uppdaterade på denna webbsida. Vi ansvarar heller inte för individers inlämnade kommentarer och betyg. Vi rekommenderar att man alltid säkerställer att informationen stämmer om viktiga beslut ska tas baserat på den. Uppgifter om elbolagens priser, kontaktuppgifter och beytg på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Sumer ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av denna jämförelse.