Jämför Min El EBS AB

Min El EBS AB ligger på plats 117 bland alla elbolag med ett snitt på 2.3 i betyg och har 0 kommentarer från besökare. Elbolagets svaghet är dess kundbemötande, styrkan dess kundprocesser. Baserat på 4 betyg.

Betygsätt Min El EBS AB, nu

Se alla bolags betyg

Sammanvägda Betyg

Loading...

De genomsnittliga betygen inom ovanstående områden är baserade på samtliga lämnade betyg, där 1 är sämst och 5 är bäst.

Kommentarer

Grundinformation om Min El EBS AB

Kontaktinformation

Min El EBS AB
Org. Nr: 5567770226
Elpriser: Aktuella elpriser
Hemsida: /elbolag/Min-El-EBS
Telefon: tel:
Epost:
Box 695, 136 26 HANINGE

Tillbaka till alla bolag

Dela ditt betyg med dina vänner

Tillbaka till alla bolag

Användarvillkor för jämförelsen

Vi kan inte garantera att informationen om elbolagen och deras elavtal alltid stämmer och är uppdaterade på denna webbsida. Vi ansvarar heller inte för individers inlämnade kommentarer och betyg. Vi rekommenderar att man alltid säkerställer att informationen stämmer om viktiga beslut ska tas baserat på den. Uppgifter om elbolagens priser, kontaktuppgifter och beytg på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Sumer ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av denna jämförelse.