Jämför Jönköping Energi AB

Jönköping Energi AB ligger på plats 103 bland alla elbolag med ett snitt på 2.8 i betyg och har 2 kommentarer från besökare. Elbolagets svaghet är dess tjänsteutbud, styrkan dess kundbemötande. Baserat på 8 betyg.

Jonkoping-Energi
Betygsätt Jönköping Energi AB, nu

Se alla bolags betyg

Sammanvägda Betyg

Loading...

De genomsnittliga betygen inom ovanstående områden är baserade på samtliga lämnade betyg, där 1 är sämst och 5 är bäst.

Kommentarer

September 22, 2016 19:16

"Alldeles för dyra!"

March 29, 2016 16:54

"Under de 10 år jag haft Jönköpings Energi AB har allt fungerat bra. De äger aktuellt elnät men om jag kan få billigare el från annat bolag kommer jag att byta."

Grundinformation om Jönköping Energi AB

Jonkoping-Energi

Kontaktinformation

Jönköping Energi AB
Org. Nr: 5560153354
Elpriser: Aktuella elpriser
Hemsida: http://www.jonkopingenergi.se
Telefon: 036108200
Epost: info@jonkopingenergi.se
Box 5150, 55005 JÖNKÖPING

Tillbaka till alla bolag

Dela ditt betyg med dina vänner

Tillbaka till alla bolag

Användarvillkor för jämförelsen

Vi kan inte garantera att informationen om elbolagen och deras elavtal alltid stämmer och är uppdaterade på denna webbsida. Vi ansvarar heller inte för individers inlämnade kommentarer och betyg. Vi rekommenderar att man alltid säkerställer att informationen stämmer om viktiga beslut ska tas baserat på den. Uppgifter om elbolagens priser, kontaktuppgifter och beytg på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Sumer ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av denna jämförelse.