Betygsätt Österlens Kraft Försäljning AB nu

Hjälp oss hålla reda på de mest kundvänliga elbolagen att förhandla med genom att betygsätta ditt nuvarande elbolag. På så vis kan vi ständigt förhandla fram bättre elavtal åt dig.

Svara på följande fem frågor

Sätt betyg på en skala mellan 1-5, där 5 är bäst.

Användarvillkor för jämförelsen

Vi kan inte garantera att informationen om elbolagen och deras elavtal alltid stämmer och är uppdaterade på denna webbsida. Vi ansvarar heller inte för individers inlämnade kommentarer och betyg. Vi rekommenderar att man alltid säkerställer att informationen stämmer om viktiga beslut ska tas baserat på den. Uppgifter om elbolagens priser, kontaktuppgifter och beytg på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Sumer ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av denna jämförelse.

Påbörja registrering av eltjänsten