Ta fajten mot de stora el-drakarna

February 05, 2016 15:18

Vet du om att du har två elavtal och således betalar två elräkningar?

De flesta känner till elhandelsavtalet. Det är avtalet vars priser och kvalité du kan påverka genom att själv välja elbolag. Sumers rörliga elavtal med inköpspris är ett sådant exempel.

Den andra elräkningen är kopplad till ditt elnätsavtal.* Att säga att valmöjligheterna här inte är lika stora som på elhandelsavtalet är en grov underdrift. Vare sig du vill det eller inte får du nämligen det elbolag som äger rätten till ditt elnät. Enda sättet att byta elnätsleverantör är flytta till en annan bostad.

Är det då några skillnader i pris mellan de olika elnätsleverantörerna? Ja, vad sägs om att få betala upp till 7200 kronor mer per år för ditt elnätsavtal bara för att du bor i västra Sverige istället för i Ljungby? Det visar en undersökning som Villaägarna presenterade nyligen (läs mer här.) De tre största leverantörerna är, föga förvånande, också de dyraste. Det handlar om de stora drakarna Vattenfall, E.ON och Ellevio (tidigare Fortum).

Elnätsavtalet kan du som konsument tyvärr inte göra mycket åt, du bor där du bor, men däremot kan du ge draken ett hugg på ett annat sätt, och det genom att byta elhandelsavtal. Det är speciellt viktigt om du har samma leverantör på båda avtalen – då finns nämligen risken att du sitter på ett onödigt dyrt tillsvidareavtal, eller anvisningspris som det också kallas.

Se till att inte göda drakarna – om ingen sätter sig upp mot dem kan de fortsätta ta ut sina höga marginaler till priset av din privatekonomi.

* Får du bara en faktura har du samma elbolag för båda dina avtal, och de båda elräkningarna slås ihop.