Sumer Personförsäkring en succé

June 18, 2016 11:44

I april 2016 lanserade Sumer en personförsäkring och mottagandet från medlemmarna har varit positivt. Det var en efterlängtad tjänst och det märks på antalet nyteckningar. 1700 försäkringar på bara två månader. Sumers koncept med att samla många för att få ner priser och skapa bättre villkor fungerar perfekt på just försäkringar, som precis som elavtal löper under lång tid. 

Simone Scalenghe är ansvarig för Sumer försäkringar.

Hur ser du på det stora antalet försäkringar som tecknats?

”Vi visste redan tidigare att tjänsten var efterfrågad bland medlemmarna. Men 1700 försäkringar på 2 månader var överraskande."

Vilka reaktioner har ni mötts av från medlemmarna?

”För många är bristerna i det egna personskyddet en ögonöppnare. Boendet och bilen har man koll på, men när det gäller försäkringar som är kopplade till våra liv ser det annorlunda ut. Få vet hur det egna skyddet ser ut och allt för många tror sig var bättre försäkrade än vad de faktiskt är. Många av de försäkringar som erbjuds via kommuner, fackförbund och arbetsgivare är ofta mycket begränsade i både villkor och omfattning.”

Kommer det att komma fler försäkringstjänster framöver?

”I dagsläget pekar det mesta på att vi inom kort kommer komplettera våra försäkringspaket med någon form av sjukvårdsförsäkring”, avslutar Simone Scalenghe.

Läs mer om Sumer Personförsäkring