Ge pensionspengarna möjlighet att växa oavsett riktning på aktiemarknaden

August 27, 2016 10:04

Sumers fondbolag Zmartic fonder* har skapat fonderna Zmart Alfa och Zmart Beta. Det är i dessa två fonder dina pensionspengar placeras om du väljer att låta oss sköta förvaltningen av din pension. Beroende på den risknivå du väljer placerar vi en del av ditt kapital i Zmart Alfa och en del i Zmart Beta. Zmart Alfa är en så kallad hedgefond. Det innebär att fondförvaltaren försöker nå en positiv avkastning på kapitalet oavsett om börsen går upp eller ner. Zmart Beta är en global aktiefond där man försöker skapa avkastning som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar i. Johan Holmsved Thott är VD för Zmartic fonder och har tillsammans med de egna förvaltarna tagit fram fonderna.

Vad är tanken bakom att dela upp just premiepensionsplaceringen i hälften hedgefond och hälften global aktiefond?

- Vi ville skapa en perfekt riskbalans för premiepensionsspararen som kan modelleras efter spararens ålder och riskbenägenhet. Om man till exempel ligger nära sin pension, kan vi genom denna uppdelning vikta placeringen mot Zmart Alfa. Om man däremot är ung kan Beta vara ett bättre alternativ. En annan fördel är att förvaltarna inom respektive fond är experter på sitt område, och att det är svårt att kombinera absolut avkastning och slå index i en och samma fond.

Hur har utvecklingen varit för Zmart Alfa och Beta sedan starten?

- Zmart Beta (tidigare Maximal) startade i oktober 2013. Den fonden har sedan starten gått upp 33 procent. I år har den hittills ökat 4,09 procent vilket är bättre än Stockholmsbörsen i stort. Zmart Alfa drog vi igång i mars 2015 och den har gått upp 10,36 procent totalt. Då fonden har väldigt låg risk, och i beaktande av att räntorna är nära noll, är det här en väldigt fin utveckling som vi är riktigt stolta över. Hittills i år har den gått upp 6,72 procent.

Varför ska en sumer välja Zmartic fonder för sin premiepensionsplacering?

- När det gäller ens pensionspengar är det väldigt viktigt att ha koll på den risknivå man lägger sig på. Generellt gäller: långt kvar till pensionen – högre risk. Nära pensionen – lägre risk. Har man annat sparande kan man ta en högre risk, trots att man är nära pensionen. Sedan kan begreppet risk också skilja sig åt från person till person. Vissa är mer riskbenägna. Andra mindre. Det som utmärker Zmartic fonder är att vi tar stor hänsyn till just det här. Genom att ställa frågor till alla våra kunder säkerställer vi rätt risknivå för varje kund utifrån det individuella behovet. Sedan tycker jag att Zmart Alfa är helt unik på pensionsmyndighetens fondtorg – bara den är en anledning i sig att välja oss för sin pensionsplacering. Det finns i dagsläget ingen annan fond som är absolutavkastande för premiepensionsspararen. Det är väldigt kul att se hur bra vi presterar i fonden under sämre tider när den övriga aktiemarknaden går dåligt, säger Johan Holmsved Thott.

Information om våra placerare. Ansvarig förvaltare för hedgefonden Zmart Alfa är Magnus Angenfelt som har flera års erfarenhet från Brummer & Partners och Alfred Berg och som skrivit boken "Världens 99 bästa investerare." Läs gärna Jonas Lindmarks krönika om boken på Morningstar. Ansvarig förvaltare för Zmart Beta är Anders Lekholm som har över 17 års erfarenhet som placerare, bland annat på Andra AP-fonden, Bear Stearns, Matteus (Kaupthing) och Merrill Lynch. Läs mer om  Zmart Alfa och Zmart Beta på pensionsmyndigheten.se

Risker avseende finansiella instrument. Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande. Kapitalet som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Kunden svarar själv för risken och måste därför själv skaffa sig kännedom om de villkor, i form av allmänna villkor, faktablad eller liknande, som gäller för handel med finansiella instrument och om instrumentens egenskaper och risker förknippade därmed.

* Zmartic fonder ägs av Sumer Group där Sumer AB ingår.

BLI EN SUMER

Eller ring oss på 08-511 04 730