Artiklar: Premiepension

Här finner du artiklar som mer detaljerat behandlar el-, försäkrings- och pensionsmarknaden, matnyttiga tips, sparguider och även mer detaljerade svar på frågor om medlemskapet och upphandlingarna.Info: Premiepension

Syftet med det nya pensionssystemet och att införa en premiebaserad pension är att ge varje individ större inflytande över sin pension. Varje enski...

Läs mer

Mest populära artiklar

El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer

Sparguider

Senaste artiklarna

Rörligt Elpris

Ett rörligt elpris passar dig som är både aktiv och flexibel på elmarknaden och har som mål att få lägsta möjliga kostnad för elen på lång sikt. Om...

Läs mer

El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Fast Elpris

Ett fast elpris betyder att du som kund låser ditt elavtal till ett visst pris under en avtalad period med ditt elhandelsbolag. Detta kan vara en s...

Läs mer