Äldre artiklar

Här finner du artiklar som mer detaljerat behandlar el-, försäkrings- och pensionsmarknaden, matnyttiga tips, sparguider och även mer detaljerade svar på frågor om medlemskapet och upphandlingarna.

Kategorier


Mest populära artiklar

El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer

Sparguider

Senaste artiklarna

Rörligt Elpris

Ett rörligt elpris passar dig som är både aktiv och flexibel på elmarknaden och har som mål att få lägsta möjliga kostnad för elen på lång sikt. Om...

Läs mer

El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Fast Elpris

Ett fast elpris betyder att du som kund låser ditt elavtal till ett visst pris under en avtalad period med ditt elhandelsbolag. Detta kan vara en s...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Elcertifikat

Det är på de senaste 10 åren som vi blivit mer intresserade av miljövänligt och blivit bättre på att värna om miljön. Det har kommit en elcertifika...

Läs mer

Elproduktionen i Sverige

Sverige har i internationell jämförelse en elproduktion med låga utsläpp av koldioxid. Ryggraden av elproduktionen är Kärnkraft och Vattenkraft som...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Ägare av elproduktionen i Sverige

Som vi kan utläsa av nedanstående bild äger staten och kommuner en stor andel av den sammanlagda elproduktionen i Sverige. Idag står dock utländska...

Läs mer

Kärnkraft

Ett kärnkraftverk är en anläggning som framställer elektricitet genom såkallad fission \(klyvning av tunga atomkärnor\). Klyvning av atomer frigör ...

Läs mer

Info: Premiepension

Syftet med det nya pensionssystemet och att införa en premiebaserad pension är att ge varje individ större inflytande över sin pension. Varje enski...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer

Vattenkraft

Ett vattenkraftverk består av en kraftverks\- byggnad och en damm som fångar upp forsens energi och lagrar det tills den behövs. Dammen finns där f...

Läs mer

Torv

Torv är en jordart som består av djur och växtdelar som förmultnat. För att torv ska bildas krävs fuktig mark i form av försumpade marker eller sjö...

Läs mer

Geotermisk Energi

Geotermisk energi är energi som lagras i jordskorpan. Den geotermiska energin kommer från början ifrån den energin som bildades vid jordens formati...

Läs mer

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som började utvecklas i mitten av 70\-talet. Det hänger mycket på vindarna och hur solen värmer upp jorden, ju...

Läs mer

Solenergi

Att producera el med hjälp av solenergi är kostnadsfritt om man inte räknar med förbrukningskostnader så som eventuella reparationer och lagringsko...

Läs mer

Biobränsle

Biobränsle används för el och värmeproduktion. I Sverige har vi mycket skog och använder oss därför mycket av skogen t. ex grenar och toppar som in...

Läs mer

Vågkraft

När det blåser över havet så bildas havsvågor. Energin i vågorna fångas upp och omvandlas till vågkraft. Utmaningarna inom vågkraften är många, exe...

Läs mer