Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som började utvecklas i mitten av 70-talet. Det hänger mycket på vindarna och hur solen värmer upp jorden, ju varmare det är desto större är uppvärmningen. En annan faktor som spelar in är självklart årstiden och vart vinkraftverken står. Dem står som bäst på en så blåsig och öppen plats som möjligt t.ex. i havet, på en höjd eller på en åker. Ju högre upp, desto bättre eftersom vindkraftverket då kommer närmre vinden och kan jobba mer effektivt.

Vindkraftverken kan vara olika höga men består alltid av en turbinaxel med ett nav där det sitter 2-3 rotorblad på. Vindkraftverken producerar energi genom att vinden får rotorbladen att rotera och dem drar då igång generatorn.

Vad händer då när det inte blåser? Det är en bra fråga. Så länge det inte blåser kan vi inte utvinna el från vindkraftverken. Det är väldigt vanligt att man använder sig av en kombination av vind- och vattenkraft då dem kompletterar varandra väldig bra. Då kan man låta vindkraftverket jobba medan det blåser och sen när vinden avtar så tar vattenkraftverket över. På så sätt kan man utnyttja dem två förnybara energikällornas effektivitet när den är som bäst.

Ett vindkraftverk producerar el mellan 4-25 m/s. Vid en vind på 13 m/s ger det full effekt. Blåser det över 25 m/s bromsas rotorn automatiskt för att undvika skador på vindkraftverket. Verken är dock konstruerade för att tåla upp till 60 m/s stillastående.

Bildkälla: Tomasz Sienicki [user: tsca, mail: tomasz.sienicki at gmail.com] (Own work) [CC-BY-SA-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0), GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider