Vattenkraft

Ett vattenkraftverk består av en kraftverks- byggnad och en damm som fångar upp forsens energi och lagrar det tills den behövs. Dammen finns där för att bilda ett trappsteg i processen. Detta är bra för att den ger högre fallhöjd för vattnet och därmed högre kraft.

Från dammen leds vattnet genom en tunnel som ligger under vattnet ner till en vattenturbin, vanligtvis ett skovelhjul, som drivs av vattnets kraft. Turbinen driver i sin tur en generator som producerar elenergi.

Vattenkraften är effektiv, billig och ger relativt liten miljöpåverkan.


Elström är en energikälla som måste produceras just när den ska användas. Därför fungerar vattenkraften som buffert i det totala elnätet.

Vattenkraften står för ca 50% av Sveriges elproduktion. Den finns ungefär 1800 vattenkraftverk i Sverige varav ca 200 är större och har en effekt på minst 10 megawatt. Beroende på vattentillgången så varierar produktionen mellan 50 – 75 TWH om året. Den är lätt att justera; mer vatten till turbinerna ger mer elström, mindre vatten ger mindre elström.

Bildkälla: Tage Olsin [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider