Vågkraft

När det blåser över havet så bildas havsvågor. Energin i vågorna fångas upp och omvandlas till vågkraft. Utmaningarna inom vågkraften är många, exempelvis måste verken klara en storm. Det finns olika tekniker för att omvandla vågenergin till elektricitet. En typ fångar upp vågornas energi med bojar som flyter på ytan och är sammankopplad med en generator placerad på havsbotten. Vågorna får bojen och därmed generatorn att röra sig upp och ner och därigenom genereras el.

Tidvattenkraft är en teknik som tar vara på de regelbundna höjningar och sänkningar som sker i världshaven två gånger per dag på grund av månes dragningskraft. Där omvandlas energin i nivåskillnaden eller ifrån strömmarna till elektricitet.

Fördelarna är att det är väldigt lätt att förutse havsvågornas rörelser, vågkraft har lång driftstid och det släpper inte ut några farliga eller miljöpåverkande gaser. Även att vågor har hög energitäthet vilket betyder att man kan utvinna mer energi per yta.

Vågkraft har en hög utnyttjandegrad, upp till 4000 timmar. Jämför man med vindkraft så är det dubbelt så många timmar.

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider