Torv

Torv är en jordart som består av djur och växtdelar som förmultnat. För att torv ska bildas krävs fuktig mark i form av försumpade marker eller sjöar som växt igen. För att växt och djurdelarna ska kunna bli fullständigt nedbrutna och övergå till att bli torv behöver de befinna sig på en plats där det är syrebrist.

Enligt lagen krävs det att torvfabriken har ett särskilt tillstånd för att få bearbeta och framställa torv, en så kallad koncession. Tillståndet gäller sedan oftast i 20 år framöver. Utan detta tillstånd får torvfabriken alltså ej framställa torv.

När torven är bearbetad består den av kol och metan, vilka är kategoriserade som växthusgaser. Torv innehåller mycket energi för att vara en biogas vilket gör den till en intressant energikälla.

Dessvärre har torv en relativt stor miljöpåverkan då växtligheten blir helt avskalad vid utvinningen. Även allt vatten i området försvinner i och med utvinningen av torv, vilket gör att växt och djurlivet påverkas.

Utsläpp som framkommer vid torvförbränning är främst i form av växthusgaser, försurande ämnen och radioaktiva ämnen. De framkommer eftersom att torv, som tidigare nämnt, innehåller höga halter av växthusgas men även på grund av den förbränningsteknik som används.

Torvutvinningen i Sverige har under de senaste åren sjunkit av flera anledningar. Dels beror det på att torv är väderberoende men främst på grund av ett nytt system för handel med utsläppsrätter.

Tidigare har torv blivit klassificerad som ett fossilt bränsle men nu har FN:s klimatpanel givit torv en egen kategori; torv.

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider