Solenergi

Att producera el med hjälp av solenergi är kostnadsfritt om man inte räknar med förbrukningskostnader så som eventuella reparationer och lagringskostnader. För att kunna producera elen behöver du dock köpa en solcellspanel. Om du köper en solcellspanel kommer du kunna använda och lagra energi utan att behöva oroa dig för att behöva betala räkningar för den elen du förbrukar genom solcellerna.

Solenergi är inte beroende av något elnät, på så sätt kan det även användas på områden som ligger långt bort.Att underhålla ett solenergi-system är ekonomiskt. Underhållskostnaderna är små eller inga alls.Med hjälp av rätt data kan du nästan alltid förutsäga hur mycket ström som kommer att produceras.

Effektiviteten beror på hur mycket solljus solpanelen får, därför har det stor betydelse vart man bor någonstans. Finns det mycket solljus där du bor kan du få ut väldigt mycket energi från din solpanel eftersom den endast genererar energi när den får solljus.

För att kunna använda energin under natten eller vid tillfällen då det inte finns något solljus behöver du lagra energin någonstans och då kan du använda värmemagasin. På så sätt kan du sedan koppla in värmemagasinet på kvällen för att fortsätta förbruka energin. När elen i värmemagasinet är slut måste du ladda det med ny energi igen.

En svårighet med solenergi är hur man ska spara värmeöverskottet från det varma månaderna på året till vintern då behovet för värmen är som störst. Det kan kan lösas genom exempelvis lagring av värmeenergin i välisolerade värmemagasin. Än så länge finns inget riktigt effektiv sätt att lagra värmen utan man försöker fortfarande komma på en lösning på detta. Det utarbetas och prövas ständigt metoder för att lösa detta eftersom att efterfrågan på el är mycket större på vintern än på sommaren.

Solenergi brukar vara ett komplement till en annan energikälla för att kunna täcka hela årets energibehov då det är väldigt svårt att spara solenergi som räcker under hela vinterhalvåret. Vanligaste kombinationen med solvärmesystemet är en installerad vedpanna med ackumulator, pelletspanna eller en värmepump.

Bildkälla: Holger.Ellgaard [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider