Rörligt Elpris

Ett rörligt elpris passar dig som är både aktiv och flexibel på elmarknaden och har som mål att få lägsta möjliga kostnad för elen på lång sikt. Om du väljer att teckna ett rörligt elpris hos ett elhandelsbolag bör du ha lite svängrum i ekonomin eftersom elpriset följer elmarknadens förändringar och du därmed inte vet i förväg vad elpriset kommer landa på i slutet av månaden.

Om du väljer rörligt elpris som elavtal kommer det att baseras på Nord Pools så kallade spotpris. Nord Pool är den nordiska elbörsen och är den som organiserar handeln med el för dess medlemsländer. Spotpriset är grunden för ett rörligt elpris och innebär att elpriset går upp och ner hela tiden då det analyseras noggrant och därefter sätts. Elmarknaden påverkas framförallt av vädret men också vid driftstörningar och stora händelser runt om i världen.

Om man tittar tillbaka historiskt på Nord Pools spotpriser så ligger det normalt högre de kallare vintermånaderna då efterfrågan på el är större och lägre under de varmare månaderna när efterfrågan på el är mindre. Är det till exempel lågt vatten i dammarna och efterfrågan är hög så blir ditt elpris dyrare. Rörligt elpris kan också skilja sig beroende på var i Sverige du bor, då landet är uppdelat i fyra olika elområden.

I ett rörligt elpris ingår, förutom spotpriset, även nätavgifter och skatter som är reglerade av den svenska staten. Här ingår bland annat en elcertifikatsavgift. Elcertifikat är ett stödsystem som kom 2003 för att gynna de elproducenter som väljer eller ökar sin produktion av förnyelsebar el. Till miljövänlig el räknas solenergi, vågenergi, vindkraft, viss vattenkraft, biobränsle, torv och geotermisk energi. På ditt rörliga elpris lägger också elbolaget på ett ”påslag” på spotpriset och även en månads eller årsavgift. Dessutom tillkommer det alltid moms på elpriset.

Känner du dig osäker på om du vill ha ett rörligt elpris som är så pass styrt av marknaden finns det andra avtalsformer som kanske passar dig bättre. Till exempel Fastpris på el som ger dig en tryggare och jämnare kostnad, då du binder ditt elpris under en vald tidsrymd och elen därmed inte kan förändras under avtalsperioden. Ett annat alternativ är Mixpris på el, då binder du hälften till ett fast pris och den andra hälften behåller du på rörligt elpris. Då slipper du en chockhöjning om elpriset skulle stiga avsevärt under några månader.

Rörliga elavtal kan presenteras på två olika sätt av elleverantören, som Rörligt elpris och El till inköpspris. Har du en låg till medelstor årsförbrukning (0–10 000 kWh/år) så rekommenderar vi på Sumer det som kallas rörligt elpris. Har du en hög årsförbrukning (över 10 000 kWh/år) är det oftast lämpligare att teckna ett avtal med El till inköpspris. Rörligt elpris lämpar sig oftast bäst för dig som har en låg årsförbrukning. Det beror på att de fasta månads eller årsavgifterna då är låga, dock tillkommer det ett påslag per kilowattimme (kWh). Har du däremot en hög årsförbrukning så är det mer lönsamt att teckna El till inköpspris, i det avtalet har du noll kronor i påslag men månads eller årsavgiften brukar vara lite högre.

Om vi tittar tillbaka på hur det har sett ut under de senaste åren så visar det sig att det blir billigare i längden om du väljer att teckna ett avtal med rörligt elpris. Den enda nackdelen är att du inte kan veta i förväg vad elen kommer att kosta dig varje månad eftersom ingen kan förutsäga det exakta spotpriset då det sätts timme för timme och följs upp och analyseras genom att titta på föregående månads spotpris.

Har du marginal i din budget och tycker det är intressant att hålla dig uppdaterad om elmarknadens upp och nedgångar bör du välja ett rörligt elavtal. Vill du inte vara aktiv själv men ändå ta del av fördelarna med ett rörligt elpris kan Sumer hjälpa dig att förhandla och förvalta ditt elval så att du alltid får ett av marknadens bästa elavtal.

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider