Info: Premiepension

2014-07-23 Premiepension

Här listas några enkla fakta om din premiepension


Premiepension har funnits sedan 2000

Syftet med det nya pensionssystemet och att införa en premiebaserad pension är att ge varje individ större inflytande över sin pension. Varje enskild person får själv bestämma hur en del av de intjänade pensionspengarna skall förvaltas.

Räknat från starten år 2000 så visar flera undersökningar på att de aktiva spararna som valt förvaltare och fonder fått en högre avkastning jämfört med de som inte varit aktiva.

Premiepensionen är en växande del av din totala pension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts det 2,5% av din pensionsgrundande inkomst till ditt premiepensionskonto. Till en början är premiepensionspengarna beloppsmässigt ganska små, men med tiden handlar det om ganska stora summor och ditt premiepensionssparande blir en betydande del av din framtida pension. För yngre personer kommer Premiepensionen utgöra en betydande del av pensionen.

Premiepensionen är öronmärkt för dig

Varje enskild individ har ett premiepensionskonto som administreras av Pensionsmyndigheten. Idag är det genomsnittliga premiepensionskontot ca 90,000 kr, som du tidigast kan börja ta ut i pension från 61 års ålder.

Du ansvarar för att placera premiepensionen själv

Du får själv välja hos vilken förvaltare och i vilka fonder du skall placera dina premiepensionspengar. Flera undersökningar visar att en stor andel av befolkningen struntar i hur deras premiepensionspengar förvaltas. Premiepensionen ger valfrihet, riskspridning och möjlighet till att du får en högre pension. Dock gäller det att vara aktiv för att förbättra sina möjligheter.

Hur resultatet av placeringen blir får stor effekt för din pension

Skillnaden på bara 2% högre årlig tillväxt ger en snittsparare ca. 200 000 mer pension.* Eftersom tillväxten ger sådan stor effekt på slutpensionen är det viktigt att tillse god värdetillväxt till rimlig risk.

Många anlitar dyra PPM rådgivare

En liten ökning av den årliga avkastningen ger enormt stor effekt på slutpensionen och i motsvarande mån ger även höga förvaltningskostnader stor effekt på hur mycket pengar du får behålla till pensionen. Exempelvis ger en 1% fondavgift och en förvaltningskostnad på 500kr/år en total fondförvaltningskostnad på ca 100 000 kr under ditt arbetsliv.*

* Beräknat på en snittinkomst på 30 000 kr/mån under ett arbetsliv på 40 år.

Sumer vill marknadsföra en smartare lösning för dig

Sumer anser att det är orimligt att man skall behöva överge så stor del av sin framtida pension för att få goda råd. Därför har vi helt tagit bort årsavgiften.

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider