Kärnkraft

Ett kärnkraftverk är en anläggning som framställer elektricitet genom såkallad fission (klyvning av tunga atomkärnor). Klyvning av atomer frigör värme som bildar vattenånga som driver en elgenererande turbin.

Dessa typer av anläggningar som genererar el med hjälp av ånga kallas även för kondenskraftverk. Verkningsgraden, dvs hur stor andel elektricitet man får ut av värmeenergin är högre än för t.ex vindkraft men längre för vattenkraft.

Bränslet i kärnkraftverk är oftast uran som är ett mycket instabil materia när det är anrikat. Det är bland annat därför det avger radioaktiv strålning som är mycket farligt för människor, djur och natur.

Fördelen med kärnkraft är att det släpper ut försumbara mängder växthusgaser till skillnad från kolkraft mm.

I Sverige finns tio reaktorer på tre olika platser. Forsmark i Uppland har 3 reaktorer, Oskarshamn i Småland har 3 reaktorer och Ringhals i Halland har 4 reaktorer.

Till skillnad från många andra energislag kan ett kärnkraftverk producera full effekt under större delen av året, med undantag för uppehåll för underhållsarbete, bränslebyte och säkerhetsarbete.

Kärnkraften i Sverige står för ungefär 40% av elektricitetproduktionen, ca 65-70 terawattimmar (tWh).

Bilkälla: robin-root (http://flickr.com/photos/robin-root/222328805/) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider