Geotermisk Energi

Geotermisk energi är energi som lagras i jordskorpan. Den geotermiska energin kommer från början ifrån den energin som bildades vid jordens formation och från sönderfall av radioaktiva grundämnen i jordskorpan.

Det är mycket mer effektivt att använda geotermisk energi för uppvärmning än att använda sig av elenergi. Den geotermiska energin har heller inte lika höga krav på hög temperatur.

Geotermisk värme kan komma från olika brunnar som ligger nära marknivå (jordvärme) eller som spillvärme från olika geotermiska värmekraftverk. På t.ex. Island där det finns mycket naturliga varma källor kan vattnet pumpas ut direkt till vägar och element. Under gatorna i Reykjavik pumpas varmvatten från varma källor för att smälta snö och is.

Det går till så att man borrar hål djupt ner i jorden under det geotermiska värmekraftverket. Sedan pumpar man ner kallt vatten som då värms upp av det varma vattnet där nere. När vattnet är varmt återförs det upp till det geotermiska värmekraftverket som sedan producerar och skickar ut värme och el.

Geotermisk energi är en förnybar energikälla dock så kan det finnas farliga ämnen så som arsenik, kvicksilver eller antimon som kan skada naturen och miljön. Kommer någon av dessa ut i t.ex. vattnet så påverkas ekosystemen och vattnet blir farligt att dricka.

Användningen av geotermisk energi i Sverige beror på hur lättillgänglig den är. T.ex. i Lund kommer 50% av den totala värmetillförseln i fjärrvärmenätet från geotermisk energi.

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider