Fast Elpris

Ett fast elpris betyder att du som kund låser ditt elavtal till ett visst pris under en avtalad period med ditt elhandelsbolag. Detta kan vara en säkerhet och trygghet för dig som konsument, då du vet vad du har för pris per kilowattimme varje månad och på så sätt på ett ungefär kan räkna ut vad elen kommer kosta dig varje månad. Summan på din faktura påverkas därmed endast av din förbrukning och inte av svängningar på elmarknaden.

Totalpriset vid tecknandet av ett fast elpris är upp till varje elleverantör att bestämma själv. Det är därför det fasta elpriset kan skilja sig så mycket mellan de olika leverantörerna. Det finns över 100 olika elhandelsbolag i Sverige och i och med det en avsevärd mängd avtal för fastpris på el. Detta på grund av att du kan välja att binda upp med varierande bindningstid. Du kan välja att ha fast elpris under allt från tre månader upp till tio år.

När elleverantören ska bestämma sitt fasta elpris tittar de bland annat på spotpriset som bestämts utifrån nordiska elbörsen Nord Pool och som styr det rörliga elpriset. Därefter lägger elbolagen på en marginal som en slags säkerhet för att de inte ska förlora på avtalet. De undersöker även ekonomi, efterfrågan och tillgång genom att göra analyser över hur det kommer se ut de närmsta åren inom branschen. Det ekonomiska utrymmet som elbolaget sedan lägger på till det fasta priset är det som avgör om ett fast elpris blir olika dyrt hos olika elleverantörer. När du väl har tecknat ditt fasta elprisavtal kommer du ha samma pris under hela avtalstiden.

När ska jag binda mitt elpris?

Det kan spela en avgörande roll på prissättningen vilken månad du väljer om du ska teckna ett fast elpris hos ett elbolag. Priserna är generellt högre under vinterhalvåret eftersom det är kallt ute och billigare under sommarhalvåret då det förhoppningsvis är varmare. Det är alltså oftast mer ekonomiskt att teckna ett fastprisavtal under sommarmånaderna när efterfrågan på el är som minst men utbudet är stort. Tecknar du ett fast pris under sommaren kommer du ha det priset även under vintern då priserna vanligtvis går upp eftersom efterfrågan på el växer. När elbolagen sätter sitt fastpris på el, vare sig det är sommar eller vinter) grundar de även sina beräkningar på vad som kallas terminspriser. De väger bland annat in marknadens förväntningar om den framtida prissituationen och även efterfrågan på elproduktion.

Sammanfattningsvis är det alltså bra att tänka på att fast elpris oftast är något dyrare om man ser över en längre period då elleverantörerna lägger på en viss marginal på priset. Å andra sidan har du en säkerhet och vet att ditt fasta elpris inte kommer förändras bara för att spotpriset hos Nord Pool går upp när det blir höst och vinter. Vill du undvika chockräkningar på el (som kan inträffa om vintern blir hård och du istället har ett rörligt elpris) och har små marginaler kan det vara en bra anledning att skaffa fast elpris. Då vet du vad du kommer få för utgifter och vad det blir för kostnad varje månad utan att den behöver förändras beroende på årstidsväxlingarna. Med fast elpris får du tryggheten av att ha samma fasta pris under hela avtalstiden. Glöm heller inte att det både är du som binder upp dig till din valda elleverantör men också elhandelsbolaget som binder upp sig till dig och lovar att leverera el till det förutbestämda pris som satts vid avtalsskrivningen.

Kontakta oss på Sumer om du vill binda ditt elpris. Vi hjälper dig att hitta ett avtal som passar dig och dina behov.

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider