Biobränsle

Biobränsle används för el och värmeproduktion. I Sverige har vi mycket skog och använder oss därför mycket av skogen t. ex grenar och toppar som inte används av svensk skogsindustri. Men man kan även odla biobränslen och exempel på det är raps, halm rörflen som är en sorts gräs och ärtväxter. Avfall kan också användas som biobränsle.

Man kan säga att biobränsle är en förnybar energikälla eftersom den kan skapas om på relativt kort tid. Koldioxiden som biobränsle frigör vid förbränning tas upp av naturens kretslopp av skog och växter. Därför bidrar den inte till växthuseffekten. Då svavel i naturen och surt regn är ett stort problem i vårt samhälle är det positivt att biobränsle innehåller en liten mängd svavel och bidrar därför inte till försurningen och övergödningen av våra svenska sjöar.

Det finns två olika slags kraftverk som producerar el utav biobränsle: kondenskraftverk och kraftvärmeverk.Skillnaden mellan dessa två är att kondenskraftverket endast använder 35% av sin tillverkning, 65% går till spillo för att ångan som går ut i skorstenarna blir till vatten igen, det kyls med havs eller flodvatten.

I ett kraftvärmeverk däremot tas ångan hand om när den passerar turbinen och värmer upp fjärrvärmevattnet som i sin tur värmer upp fastigheterna. Rökgaskondenseringen i kraftverket tar vara på pannans rökgasers energi innehåll, det betyder att man tar ut energin ut röken som annars skulle gått upp i skorstenen och ut i atmosfären.

I vanliga fall har rökgaser en temperatur på 130 – 140 grader när dom går ut ur skorstenen. I ett kraftvärmeverk är gaserna inte varmare än 40 – 59 grader och man utnyttjar 90% av tillverkningen.

Bildkälla: Mattias Hedström [CC-BY-SA-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider