Ägare av elproduktionen i Sverige

Som vi kan utläsa av nedanstående bild äger staten och kommuner en stor andel av den sammanlagda elproduktionen i Sverige. Idag står dock utländska och övriga ägare för snart hälften av all elproduktion.

Ur ett historiskt perspektiv kan vi se att statens ägande har minskat från ungefär 50% på 90-talet till att idag utgöra 38%. Även kommunernas ägande har minskat till förmån för utländska ägare som kommit in (läs Fortum från Finland och E.ON från Tyskland).

På den nordiska elproduktions marknaden är de största aktörerna Vattenfall, Fortum (finskt), Statkraft (statligt ägt norskt bolag) samt E.ON (tysk energikoncern). Övriga ägare utgör 50% av marknaden.

Bildkälla: Svensk Energi

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider